Login
Get your free website from Spanglefish

 

                                                                                           

Korte vertèlsels.

Bij deze wil ik U laten genieten van de belevenissen van de mensen uit mijn vroegere omgeving in Eindhoven - Gestel. En dan met name van de mensen in de Palingstraat, waar ik ben geboren. Het is een straat die je nu niet veel zal tegenkomen.

Of zu as ik aalt zee: 't schònste straotje van hul de wìrreld: 't Pollingstraotje.

Lees en geniet van de belevenissen van al die mensen zoals:

Zoopoe, Kee en Harry, M'rie en Sjaak, Oome Toon de Schoenpees, Oome Nol en Tante Mien, Giel de Pin, de gebroeders Bùmkes, de femielie Vùggeltjes, Kuuleke Wip, Anna, d'n Dikke Botterham, Driek de Muis, Tòntje Welten, Sjaak van Tuyl, Zoopoe, Oome Janus, Piet Tròst, Nard van Pelt, Sien Boogers, Bakkertje van Bree, Laang Tinie Tol, Harry Bijnen, Klimmetieneke van Baokel, 't Zìws wèfke, Tinus van Dinter en natuurlijk Sjakkie Tournooi, Toon Vosters en al die andere..

Hennie.  

 

KWIS...

by Hennie de Groot - 14:00 on 20 October 2017

 

 

Kwis.

 

 

 

Wìtte wa?’ zee Harry Hoeijmans op ‘nen aovend, toen de manne aon’t stèggele waare bè oome Toon d’n Schoenpees veur. ‘Wìtte wa? We moete wìr ’s wa organiezeere, vur de miense in ’t Pollingstraotje, mar ik zouw nie weete wa we moese doewn. Wìtter iemes wa, we eevntueel kènne doewn?’
‘ ‘nen Looterij,’ zee Kuuleke Wip. Nee, daor waare de manne ’t nie mee is, ’t moes iets zèn waor we mi z’n alle mee kenne doewn zu as ‘nen gezèllige aovend. ‘As we dan ‘s ‘nen kwis deeje,’ zee oome Nol, ‘da lekt me wel wa.’ Ja, da vonne de manne wel wa. ‘Mar da is wel ‘nen groewte organiesasie.’ Zee oome Nol. ‘We moete iemes de vraoge op laote stelle, kandidaate zuuke, en netuurlek prijze moete we hebbe en ’n plàts waor we d’n aovend haauwe.’ ‘We laote ’t bestuur van de dùbbeltjespot, ’t gewoewn doewn, die hebbe zat kontakte.’ Zee Harry. Zu gezeed, zu gedaon. Oome Nol en Oome Toon zouwe langs de dìrre gaon vur ’n bijdraoge vur de kwis en of de miense òk kandiedaat wouwe zèn. En oome Nol zou nog bè de winkeliers langs gaon vur prijze. En zu kwaam ’t dat op ‘nen aovend in November ’t alling Pòllingstraotje bè d’n Gaauwe Bal binne zààt vur d’n kwisaovend. D’r waare wel zeekers tien kandidaate um in de prijze te valle. En d’n uurst prijs waar ’n geldbedrag van 200 guldes. Oome Toon de Schoenpees waar bevurderd tot kwismaster en ’t bestuur van de dùbbeltjespot waar de zjuurie. Om àacht uure begos ’t de vraoge waare nie al te moeilek mar toch waare d’r al negen kandidaate afgevalle. Die ovvergeblìvve waar da waar Anna, de vrouw van Kuuleke Wip. Kee Hoeijmans kos da eigelek nie hebbe, mar ja Anna hagget verdient. ‘Nog ien vraog,’ ha oome Toon gezeed an as ge die wit, dan is de hoofdprijs vur jou. Bènder klaor vur, Anna?’ ‘Ja’, zee ze. ‘Nou daor kumpt-ie,’zee oome Toon: ‘Wèlleke voogel bùwt gì eige nest, mar lì z’n èijer in da van ’n aander? Is dè: A: de Condor, B; d’n boizerd, C; d’n koekoek of D; d’n mèrrel. Anna naodenke en denke, ze wies ’t nie, totdè ze ’t ìnins wies. Ze riep in ìnne kir: ‘Da’s de koekoek.’ ’Is da oew antwoord?’ vroeg oome Toon, want hij wou Anna’s aont twijfele brenge. ‘Ja,’ riep Anna, ‘ik wìt ’t zeeker.’ ‘Nou proficiat dan.’ Zee oome Toon, ‘hier hèdde oew 200 guldes, ge het ze verdient.’ Anna zu freet as ‘nen hond mee zeuve stàrte op d’re miens Kuuleke Wip afgeloewpe en die vroieg heur: Hoe wieste gij da Anna van dieje koekoek?’ ‘Da’s toch hèndig,’zee Anna, íederien wìt toch dè de koekoek gìn nest bùwt, die woone toch in klokke…..’
site map | cookie policy | privacy policy